ÁSZF

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Balázs Bernadett egyéni vállalkozó kisadózó(adószám:58153176-1-27); a továbbiakban: Vállalkozó) által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

1. Megrendelés

Az Ügyfél kiválasztja a kívánt szolgáltatást/szolgáltatásokat, és elképzeléseiről, elvárásairól pontos tájékoztatást ad a Vállalkozó számára.

2. Visszaigazolás

A Vállalkozó köteles visszaigazolni az Ügyfélnek, hogy a megrendelést milyen módon és milyen feltételekkel tudja kivitelezni.

3. Fizetés

A Vállalkozónak jogában áll a szolgáltatás/szolgáltatások teljes árának 30%-át a munka megkezdése előtt előlegként az Ügyfél részére kiszámlázni. Ennek teljesítésekor tekinthető véglegesítettnek az Ügyfél megrendelése. Az előleg beérkezése után a Vállalkozó köteles a megrendelésben leírtaknak megfelelően elvégezni munkáját. A munka elvégzését követően, az Ügyfél köteles megfizetni a szolgáltatás/szolgáltatások árának fennmaradó részét. Amíg ez nem történik meg, a szolgáltatás szellemi tárgya (pl. weboldalak, nyomdakész tervek) felett a Vállalkozó szabadon rendelkezhet, és annak ideiglenes visszatartásáról is gondoskodhat. Az ebből származó kellemetlenségek és esetleges károk felelőssége az Ügyfelet terhelik. 30 napon felüli fizetési elmaradás esetén, a Vállalkozónak jogában áll kötbért felszámolnia.

4. Munka átadása

Amennyiben az Ügyfél megfizette a szolgáltatások teljes árát, a Vállalkozó köteles elérhetővé tenni számára a megrendelésben szereplő szellemi termékeket, szolgáltatásokat. A Vállalkozó csak azokat a rendszereket, fájlokat köteles átadni, amelyek azok használatához, illetve nyomtatásához szükségesek. A forrásfájlok, szerkesztőfájlok kiadására a Vállalkozó nem kötelezhető.

5. Elállás joga

Az Ügyfél csak abban az esetben állhat el a megrendelt szolgáltatások kifizetésétől, amennyiben a Vállalkozó nem kezdte meg annak teljesítését. Ha a Vállalkozó, saját hibájából, vagy technikai okból kifolyólag nem tudja teljesíteni a megrendelésben szereplő szolgáltatásokat, köteles az erre vonatkozó összeget visszafizetni az Ügyfélnek (amennyiben ez az összeg korábban a Vállalkozónál már jóváírásra került).

6. Reklamáció

Reklamációra/észrevételezésre csak a végleges munka átadása előtt van lehetőség, amikor a Vállalkozó köteles a hibákat legjobb tudása szerint kijavítani. Az online és nyomdakész anyagok átadását követően, az esetleges hibákért/hiányosságokért a Vállalkozó felelősségre nem vonható. Az ez után történő javítások/korrigálások, már egy új megrendelés részét képezik.

7. Tulajdonjog

A Ügyfél akkor tekintheti saját tulajdonának a Vállalkozó által elkészített munkát (pl. weboldal, nyomdakész terv), amint az adott szolgáltatásra vonatkozó teljes összeget megfizette a Vállalkozó számára. A Vállalkozónak jogában áll – az átadott munkáját – logójával (nem zavaró módon) megjelölni és/vagy referenciái között szerepeltetni, akár promóciós célra is felhasználni.
A weboldalon szerepelő szöveges, képes és egyéb multimédiás tartalmak jogos felhasználásának felelőssége az Ügyfelet terhelik (akkor is, ha a Vállalkozó leadott anyag hiányában, más forrásból beszerzett jogvédett tartalmat használ fel).

8. Adatvédelmi nyilatkozat

A Vállalkozó, a munkája során felhasznált bizalmas adatokat harmadik fél számára nem adhatja ki. Az Ügyfél és a Vállalkozó között történő egyeztetések bizalmas információkat is tartalmazhatnak, így annak tartalma nyilvánosságra nem hozható.
Továbbá, a Vállalkozónak jogában áll (szolgáltatásaival kapcsolatos) promóciós üzenetet küldeni az Ügyfél email címére, a munka átadása után is.

9. Egyéb kiegészítések

– A Vállalkozónak jogában áll a munkájához szükséges forrásokat, eszközöket, és az esetleges alvállalkozókat saját maga megválasztani.
– Amennyiben a megrendelő közvetítve rendel meg szolgáltatást (egy harmadik fél megbízásából), egyben kezességet is vállal érte. Így, a ki nem fizetett számlák felelőssége azt a személyt ill. céget terhelik, aki a megrendelést elküldte a Vállalkozó számára.
– Ha a munka elvégzése közben az Ügyfél újabb elképzeléssel/kéréssel áll elő, ami felülírja vagy kiegészíti megrendelését, a Vállalkozónak is jogában áll módosítani eredeti árajánlatán, illetve felárat számolni fel.
– A fent leírtakhoz képest, csak abban az esetben térhet el a két fél, ha adott pontban (közös megegyezéssel), másképp állapodnak meg.